Актуално

ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ В Р. БЪЛГАРИЯ

Мерките срещу епидемията по света създадоха сериозни затруднения при
реализацията на земеделската продукция, като прекъснаха много търговски и
логистични вериги.
„Мелта“ АД – гр. Ловеч предоставя възможности за съхранение в прясно и дълбоко
замразено състояние на български плодове и зеленчуци.
Водени от стремежа за опазване на реколтата в този сезон на криза, ние разработихме
специални ценови предложения за замразяване и хладилно съхранение за българските
земеделски производители, които в най-общи линии изглеждат така:
ЦЕНИ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА РЕКОЛТА 2020
Ззмразяване лв. за кг лв. за тон
в камера на -20⁰С 0,00825 8,25
Съхраняване лв. за кг лв. за тон
на ден на месец на ден на месец
в камера на –
20⁰С 0,001736 0,05 1,74 53,81
ЗАБЕЛЕЖКА: В цените не е включен оборотен амбалаж, както и физически труд по
пресипване, палетизиране и стифиране.
За сега предприятието разполага със свободен капацитет за съхранение на свежи
плодове и зеленчуци при температури от 0 до 10⁰С и на дълбоко замразени такива
при температури от -20⁰С /- 2⁰С.

ЗА КОНТАКТИ:

Ростислава Тодорова
офис мениджър
„Мелта“ АД гр. Ловеч
тел. 0884 550 219
www.melta-ad.com