Визия, мисия, цели

Лидер в отрасъла по прилагане на добри практики, предлагащ на своите клиенти най-доброто съотношение между цена и качество, който се ползва с доверието, както на земеделските производители, така и на преработватели и търговци. Възстановяване на доброто име и пазарните позиции на българските плодове и зеленчуци, както на българския, така и на международните пазари Разширяване на асортимента и подобряване на качеството на произвежданата продукция; подобряване присъствие на българския пазар и навлизане в сегмента на крайното потребление; създаване на трайни връзки със стратегически партньори от отрасъла в страната и чужбина; повишаване на рентабилността от дейността.