Историческа справка

Наименованието на дружеството е заимствано от името на древно тракийско племе, живяло преди новата ера по тези земи. Първото консервно предприятие в гр. Ловеч е създадено през 1942 година с търговското наименование „Империал“ и предмет на дейност производство на сушени плодове и зеленчуци По същото време е създадена и частната фабрика „Геа“ с предмет на дейност производство на компоти и конфитюри На основание на Закона за национализацията, и Указ Ц-4872 обнародван в държавен вестник бр. 302 от 27-12-1947 година двете предприятия са национализирани като еднолично акционерно дружество държавна собственост и наименование „Мелта“. С решение от 03-12-1991 по фирмено дело 780 на Ловешкия окръжен съд в търговския регистър е вписано търговското дружество „Мелта-90“ ЕООД – гр. Ловеч, трансформирано в акционерно дружество. На кратко, това е пътя на „Мелта-90“ АД – гр. Ловеч. Който тръгва от Царство България, минава през Народна република България за да се превърне в едно от най-големите преработващи предприятия в Северна България, отговарящо на всички изисквания за преработка на храни в Европейския съюз и притежаващо съответните сертификати и разрешителни.