Сертификати

„Мелта“ АД се стреми да отговаря на най-високите изисквания и критерии за безопасност на храните в ЕС.

Предприятието има изградена и действаща система за управление на качеството сертифицирана по ISO 2200:2015 и ISO 9001:2015. За да отговорим на най-високите критерии на нашите клиенти, можем да предложим и сертификат за BIO производство.