Фирмени политики

  • Исторически дружеството е профилирано като производител на полуфабрикати от плодове и зеленчуци, предназначени за по-нататъшна преработка.
  • Като производител на масов продукт, ние сме ориентирани към ниския ценови сегмент без компромиси в качеството
  • Поради разпадането на традиционните пазари в Източна Европа и Русия, бяхме принудени да търсим разширяване асортимента на произвежданата продукция, разработване на нови продукти и навлизане на пазара за крайно потребление.
  • Тъй като мажоритарния собственик на капитала на дружеството е публично дружество листвано на Софийската фондова борса (код на емисията 5ND), ние се придържаме към принципите за добро корпоративно управление, включително принципите на прозрачност, не дискриминационно отношение и създаване на взаимно доверие. Стремим се към дългосрочни партньорства с нашите клиенти. Инвестиционни намерения
  • Разработка на нови продукти от фамилията на полусушени, дълбоко замразени плодове и зеленчуци
  • Дозиращи и пакетиращи линии за потребителски опаковки