About us

„МЕЛТА” АД – гр. Ловеч с ЕИК 123028579 е най-големия действащ индустриален хладилник в Северна България, а може би и в страната. Капацитетът ни за целогодишно съхранение на хранителни продукти в теметатурните интервали от – 26 до -18оС и от 0 до 10оС е 8000 до 10000 тона хранителни продукти.

Предприятието е добре позиционирано в логистично отношение в близост до ЖП гара, пътно транспортната мрежа в региона е добре развита, разполагаме в необходимата инфра структура за паркинг и товаро-разтоварни работи на хладилни камиони. Намираме се в центъра на Северна България, в близост до най-използваните проходи през Стара Планина, свързващи Северна и Южна България.

Поддържаме международни сертификати по ISO и HACCP и отговаряме на най-строгите изисквания за безопасност на храните.

Предлагаме на нашите клиенти широк кръг услуги, включително митническо оформяне и групаж. Осигуряваме обслужване на нашите клиенти на принципа 24х7.

Ценовата ни политика е ориентирана към отстъпки за количество и можем да твърдим, че за съхранение на храни над 500 тона при температура – 20оС нашите цени са най-атрактивните, предлагани от сродни предприятия в страната.

„Мелта” АД е част от групата на „Наш Дом България Холдинг” АД публично дружество чиито акции се търгуват на Българската Фондова Борса с код на емисията 5ND. Повече информация може да се намери в интернет на сайта на борсата www.infostock.bg и кода на емисията. Като публично дружество, холдинга и неговите дъщерни дружества са приели и спазват Кодекса за добро корпоративно управление, в това число политиките за отвореност и прозрачност.

Към днешна дата разполагаме със следната висококачествена продукция на склад:

ЦЕНИ НА ПРОДУКЦИЯ 2017
Продукт Налично количество* (кг) Цена** Мярка
Половинка кайсия 17 650 2,80 лв без ДДС
Пюре кайсия 4 180 0,79 лв без ДДС
Пипер кубче (ч+з+м), в т.ч. 20 510 1,55 лв без ДДС
Пипер кубче (червено) 5 560 1,80 лв без ДДС
Пипер кубче (меланж) 7 860 1,52 лв без ДДС
Пипер кубче (зелено) 7 090 1,35 лв без ДДС
Пюре пипер 6 425 0,65 лв без ДДС
* – към 17-11-2017
** – Цените са от склад на Мелта

С уважение
Андрей Тенев

Гр. Ловеч, бул. „подп. Александър Кусев“ №20

0879 400061

Office.melta@mail.bg